استادکار شوید!

با دانلود اپلیکیشن متخصصان از کافه‌بازار و یا گوگل‌پلی و نصب آن، یکی از استادکاران ما باشید تا کاری پردرآمد، آزادانه و بدون محدودیت زمانی و ساعت کاری داشته باشید.

اپلیکیشن همکار استادکار را دانلود کنید

شما می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات خود را در استادکار ارائه دهید.

چگونه به متخصصان استادکار بپیوندید؟

نصب اپلیکیشن

اپلیکیشن متخصصان استادکار را از کافه بازار یا گوگل پلی نصب کنید.

ساخت پرونده

اطلاعات خود را در اپلیکیشن استادکار وارد و پروندهٔ خود را کامل کنید.

مصاحبه

پس از دعوت، برای مصاحبه و آموزش حاضر شوید.