زمان مطالعه: 5 دقیقهابروها موجب می‌شوند که عرق و رطوبت به چشم نرسد، بنابراین می‌توان ...