زمان مطالعه: 4 دقیقهاسباب‌بازی‌های به‌هم ریخته روی زمین، لباس‌های پخش و پَلا شده و درب‌های ...