زمان مطالعه: 3 دقیقهبیماری ام اس یا اسکلروز چندگانه (Multiple sclerosis) یک بیماری پیش‌رونده و ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهبیماری آدیسون به وضعیتی گفته می‌شود که غدد فوق کلیوی به میزان ...