زمان مطالعه: 7 دقیقهبه تدریج به نیمه گرمِ سالِ جدید نزدیک می‌شویم، زمانی از سال ...