زمان مطالعه: 1 دقیقهترموفیوز یخچال و هر آن چه که به آن مربوط است را ...