مرور برچسب

ترموکوپل

علت روشن نماندن ترموکوپل بخاری گازی چیست؟

ترموکوپل بخاری گازی یکی از قطعات مهم و کاربردی در سیستم بخاری است که در صورت خرابی، می‌تواند عملکرد کلی را مختل نماید. از این جهت لازم است نسبت به سالم بودن ترموکوپل حساس باشید و به موقع نسبت به تست و در صورت خرابی، نسبت به تعویض آن اقدام…

راهنمای تعویض ترموکوپل شومینه گازی

ترموکوپل یکی از مهم‌ترین بخش‌های شومینه گازی برای تشکیل شعله است؛ قطعه‌ای حساس به گرما که سیگنا‌ل‌های برقی را به شیر گاز منتقل می‌کند تا شومینه روشن شود. تعویض ترموکوپل شومینه گازی معمولاً هر ۱۰ سال یک بار انجام می‌شود، مگر اینکه این قطعه…

نحوه تست سالم بودن ترموکوپل و بوبین

روشن کردن بخاری به وسیله دستوری که از نگه داشتن دکمه مربوط به شمعک صادر می‌شود، انجام می‌گردد و ترموکوپل وظیفه این کار را بر عهده دارد. در واقع تست سالم بودن ترموکوپل و بوبین به ما نشان می‌دهد که مشکل از خود اجزای بخاری است یا اینکه…