در این مقاله به بررسی چندی از مشکلات رایج تلویزیون می پردازیم. در بسیاری از ...