زمان مطالعه: 4 دقیقهدر این مقاله به بررسی چندی از مشکلات رایج تلویزیون می پردازیم. ...