پله‌ها یکی از پرترافیک‌ترین محدوده‌های خانه هستند. پس جای تعجبی نیست که پس از مدتی ...