گیربکس اتوماتیک چیست؟ گیربکس اتوماتیک (یا همان جعبه دنده خودکار) نوعی جعبه دنده خودرو است ...

روغن موتور نقش مهمی در خودرو دارد. هیچ یک از اعضای اصلی در قسمت فنی ...

چرا خودرو نیاز به روغن موتور دارد؟ روغن موتور همچون خون، در شریان های ماشین ...

در این مقاله قصد داریم بهترین روغن موتور برای پراید را معرفی کنیم، برای تعویض ...