زمان مطالعه: 7 دقیقهتلفن منزلتان قطع شده‌است؟ به نظر شما چگونه می‌توان متوجه شد مشکل ...