درست است که کانتر و یا همان پیشخوان آشپزخانه بسیار کاربردی و خوب است، اما ...

اگر درخانه یک دبه سرکه دارید، می توانید با استفاده از آن کارهای زیادی انجام ...