زمان مطالعه: 3 دقیقهاگرچه گل‌های مصنوعی طراوت و عطر گل‌های طبیعی را ندارند، اما می‌توانند ...