زمان مطالعه: 3 دقیقهتلویزیون یکی از مهمترین و کاربردی ترین وسایل زندگی در دنیای امروز ...