فردی را می‌شناسم که در زمینه کاری خودش، حسابی متخصص است و شرکت‌های بزرگ و ...