زمان مطالعه: 3 دقیقهکرونا که شروع شد، بسیاری نان خانگی پختند، بسیاری غذاهای رستورانی را ...