نگهداری از گل های آپارتمانی و مراقبت از آنها کار دوست داشتنی و البته دشواری ...

شاید گمان کنید طرح‌های گل‌گلی فقط ظریف و موقر به نظر می‌رسند و جلوه‌ای بی‌روح ...