زمان مطالعه: 3 دقیقهتصور کنید در یک شب سرد زمستانی به قصد حرکت سمت جایی ...