زمان مطالعه: 4 دقیقهخوشبختانه چه در ایران و چه در غرب، چند سالی است که ...