زمان مطالعه: 4 دقیقهگرم نگه داشتن فضای خانه و داشتن آب گرم برای مصارف گوناگون ...