زمان مطالعه: 5 دقیقهامروزه سقف کاذب به عنوان یکی از دکورهای حجمی به شمار می‌رود ...