زمان مطالعه: 4 دقیقهسندرم داون وضعیتی است ناشی از مشکلات کروموزومی. این وضعیت می‌تواند تبعات ...