زمان مطالعه: 3 دقیقهاین روزها که هوا کمی سرد شده است و باران زیادی می‌بارد، ...