زمان مطالعه: 3 دقیقهنصب قرنیز به منظور محافظت از دیوار در برابر ضربه و رطوبت ...