سوت کشیدن لنت ترمز خودرو حین رانندگی یا موارد دیگر که علت مشابه دارند مثل ...

ترمز وسیله‌ نقلیه از اصلی‌ترین اهرم‌های کنترل خودرو و ضامن سلامتِ افراد و کارایی آن ...