زمان مطالعه: 3 دقیقهنشت کردن آب درون لوله و مرطوب بودن بیش از حد سقف ...