زمان مطالعه: 5 دقیقهلکه و خش روی بدنه ماشین برای هیچ کس خوشایند نیست. این ...