زمان مطالعه: 13 دقیقهبا گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصول گرم سال بهترین ...

زمان مطالعه: 4 دقیقهکولرهای گازی و تهویه مطبوع به دو نوع اسپیلت و پنجره‌ای تقسیم ...