زمان مطالعه: 4 دقیقهکودکان از زمانی که توانایی تحرک پیدا میکنند، به همه قسمت‌های منزل ...