مرور برچسب

نظافت اداره

چطور بهترین سرویس دهنده نظافت شرکت را پیدا کنیم؟

شرکتی که هیچ چیز در آن سر جای خودش قرار نگرفته و نامرتب به نظر می‌رسد، هیچ‌وقت نمی‌تواند در امور اداری نیز آن طور که باید پیشرفت کند. به عنوان مدیر یا رئیس یک شرکت بهتر است که محیطی امن و آرام برای کارکنان و مشتریان خود فراهم کنید و به…

مهمترین خدمات مربوط به نظافت ساختمان اداره و شرکت چیست؟

وقتی بیشتر زمان عمر خود را در محل کار می‌گذرانیم بنابراین تمیز کردن محیط کاری به اندازه منزل مسکونی اهمییت دارد. تمیز کردن و نظافت ساختمان اداره یا شرکت دارای روالی مشابه نظافت و نگه‌داری خانه دارد. با این تفاوت که حجم کاری اندکی بیشتر است.…

تمیز کردن شرکت و چک لیست اجرای آن؛ آموزش کامل

برای آنکه دفتر کارتان همیشه مرتب باشد، باید برای تمیز کردن شرکت یک برنامه مشخص داشته باشید. بهترین راه این است که یک چک لیست برای نظافت شرکت تنظیم کرده و هر روز برطبق آن محل کارتان را تمیز کنید. بدین ترتیب همیشه اتاق کارتان آماده پذیرایی…

در نظافت اداره و واحدهای تجاری چه مواردی مهم و کلیدی هستند؟

داشتن یک محل کار تمیز و مرتب جز موارد ضروری برای هر فرد شاغل است. محیط تمیز و مرتب می‌تواند به صورت مستقیم بر روی روحیه و میزان بازدهی شما در ساعات کاری تاثیر مثبت بگذارد و برعکس یک محیط شلوغ و کثیف روحیه شما تضعیف می‌کند و شما را خسته و بی…