زمان مطالعه: 6 دقیقهبحث هوشمندسازی خانه این روزها بسیار پررونق است. با روی کار آمدن ...

زمان مطالعه: 4 دقیقهسیستم صوتی مولتی روم این امکان را به افرادی که در یک ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهدر قرن ۲۱، تکنولوژی از همه چیز یک نسخه «هوشمند» ارائه کرده ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهشاید نام ساختمان‌ هوشمند یا همان اسمارت هوم (smart home)  را شنیده ...