زمان مطالعه: 5 دقیقهفلسفه وابی سابی و حسن ایده‌های طراحی آن نسبت به سایر سبک‌ها ...