زمان مطالعه: 4 دقیقهآب روغن قاطی کردن ماشین و مشاهده روغن در آب رادیاتور یکی ...