لکه گازوئیل و بنزین از بدترین لکه‌هایی است که می تواند روی لباس هر فردی ...

این‌که آدم علاقه‌ی زیادی به یک لباس داشته باشد و سهواً به هر دلیلی لکه ...