زمان مطالعه: 4 دقیقهچیلرهای تراکمی از انواع بسیار پرمصرف انواع چیلرها هستند و همین مسئله ...

زمان مطالعه: 4 دقیقهچیلر دستگاهی است که با کمک یک سیکل مشخص، دمای مایع (معمولا ...