زمان مطالعه: 3 دقیقهپیش از این مطالب مفصل و زیادی درباره انواع چیلر در استادکار ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهبالا بردن راندمان کار و کاهش اتلاف منابع مختلف انرژی امروزه به ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهچیلرهای تراکمی هوا خنک از هوا برای خنک کاری مبرد در جریان ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهچیلر دستگاهی است که با استفاده از فرآیند تقطیر و تبخیر یک ...