زمان مطالعه: 4 دقیقهیکی از لذت‌های شروع فصل گرما، نشستن زیر باد خنک کولر گازی ...

زمان مطالعه: 4 دقیقهبا مقایسه قبض برق ماه جاری و ماه‌های پیش متوجه افزایش ناگهانی ...