زمان مطالعه: 8 دقیقه«مواد قابل اشتعال و اکسیژن» عناصر اصلی به وجود آمدن آتش هستند، ...