زمان مطالعه: 3 دقیقهعمل برداشتن کیسه صفرا (کوله‌سیستکتومی) عملی رایج است و اتفاقاً در زمره‌ی ...