زمان مطالعه: 3 دقیقهگچکاری و گچبری به نظر می‌رسد هر دو یک تعریف داشته باشد ...