زمان مطالعه: 3 دقیقهاحتمالا چیزهایی درباره تعویض روغن گیربکس پراید بدانید، اما تعمیر گیربکس پراید ...

زمان مطالعه: 6 دقیقهتعویض روغن گیربکس یکی از موارد مهم در تعمیر و نگهداری خودرو ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهیکی از مهم‌ترین بخش‌های یک گیربکس اتوماتیک، توربین آن است که خرابی ...

زمان مطالعه: 8 دقیقهنگهداری گیربکس اتوماتیک اهمیت زیادی در حفظ کارایی و عملکرد درست خودروی ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهسلکتور گیربکس همانطور که از نام آن پیدا است به معنای انتخاب ...

زمان مطالعه: 5 دقیقهاگر تا به حال به دنبال خرید خودروی دارای دنده اتوماتیک رفته‌ ...

زمان مطالعه: 4 دقیقهرانندگی با گیربکس cvt معمولاً همیشه پر از حاشیه است و با ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهعلت تقه زدن گیربکس اتومات را باید به طور مستقیم با وجود ...

زمان مطالعه: 2 دقیقههزینه تعمیر گیربکس بستگی به نوع آن دارد و به شکلی قابل ...

زمان مطالعه: 5 دقیقهاگر در چند روز گذشته، متوجه جمع شدن مایعی قرمز رنگ زیر ...

زمان مطالعه: 4 دقیقهگیربکس یک محفظه مکانیکی است که سیلندرهای دندانه‌دار به هم پیوسته را ...

زمان مطالعه: 3 دقیقهامروزه بسیاری از تولیدکنندگان خودرو به سمت تولید گیربکس‌های اتوماتیک می‌روند. آموزش ...