مرور رده

سلامت ذهن

راهکارهای کنترل خشم در محیط کار

همه با مشکلاتی در محیط کار خود مواجه شده‌اند. این می‌تواند یک بحث با مشتری باشد که کل روزتان را خراب کند. یک اشتباه کوچک در کار که شما را مقصر جلوه می‌دهد یا سخت‌گیری‌های مدیرتان که موجب می‌شود گاهی اوضاع از کنترل شما خارج شود. در چنین…