نقشه سیم کشی کولر آبی و نکاتی که باید مدنظر داشت

0

سیم کشی کولر آبی چیزی نیست که از کنار آن به سادگی بگذریم. به همین دلیل این سیم کشی حتما باید توسط فرد کاملا متخصص انجام شود. در غیر اینصورت کولر آبی و موتور آن را در خطر قرار داده اید. فرآیند کلی این سیم کشی در دو مرحله؛ از جعبه فیوز محل تا کلید کولر و از کلید تا جعبه تقسیم داخل کولر، انجام می‌شود. با استادکار همراه باشید .

کولر آبی یک دستگاه عالی برای خنک کردن و مرطوب کردن محیط زندگی به ویژه در آب و هوای خشک و گرم به حساب می‌آید. به خاطر داشته باشید که شکل اتصالات الکتریکی در کولر آبی، باید کاملا اصولی و صحیح انجام شود. اگر مایل هستید درمورد کولر آبی خورشیدی بدانید مقاله ما در این باره را بخوانید .

برای سیم کشی کولر آبی به چه وسایلی نیاز داریم؟

برای سیم کشی کولر آبی و انجام دادن آن به شکل حرفه‌ای، به ابزار زیر نیاز خواهید داشت:

  • سیم‌های مفتولی
  • فازمتر
  • سیم چین
  • سوکت برق
  • پیچ گوشتی
  • قطع کننده مدار یا همان آمپراژ

نصب سیم کشی کولر آبی

به طور خلاصه سیم کشی کولر آبی را در دو مرحله می‌توان عنوان ساخت. دو سیم فاز و نول، از جعبه فیوز محل ساختمان می‌آیند. سیم نول بدون وجود ضرورت برای وارد شدن به ترمینال‌های کلید کولر، به اتصال نول جعبه تقسیم داخل کولر می‌رود. اما سیم فاز به داخل ترمینال اول کلید کولر متصل خواهد شد. همین طور ترمینال‌های پمپ، دور کند و دور تند از جعبه تقسیم داخل کولر به کلید کولر می‌رسند. پمپ در دومین ترمینال، دور کند در ترمینال نهم و دور تند در ترمینال هفتم؛ جای می‌گیرند.

نقشه و سیم کشی کولر آبی و نکاتی که باید مدنظر داشت
در سیم کشی کولر آبی از جعبه فیوز ساختمان به کلید کولر رفته و از آن به جعبه تقسیم داخل کولر هدایت می شویم.

در اینجا گام‌هایی برای نصب کولر آبی و سیم کشی آن، ارائه شده است:

گام اول: بررسی الزامات محلی

پیش از هر کاری دستورالعمل نصب و سیم کشی کولر آبی را دنبال کنید. فراموش نکنید که باید تمامی مقررات و شرایط مربوط به آن را مهیا ساخته و آن‌ها را به دقت رعایت نمایید.

توجه داشته باشید که مسیر سیم کشی کولر آبی از جعبه فیوز شروع می‌شود. سپس از جعبه فیوز به کلید کولر هدایت شده و به کولر آبی ختم می‌گردد.

گام دوم: سیم کشی از جعبه فیوز به کلید کولر

برای هدایت سیم از جعبه فیوز به کلید، دو حالت پیش رویتان قرار می‌گیرد: در صورتی که ساختمان دارای سیستم ارت باشد، باید از کابل ۳ در ۲٫۵ استفاده کنید. اما در غیر این صورت لازم است که کابل ۲ در ۲٫۵ به کار ببرید.

در شرایطی که ساختمان دارای سیستم ارت باشد، یکی از سه سیم فوق به ارت مربوط بوده و دو سیم دیگر فاز و نول خواهند بود.

اکنون به وسیله یکی از دو فرمول فوق، از جعبه فیوز به کلید کولر، سیم کشی را انجام می‌دهید.

برای سیم کشی از جعبه فیوز به کلید کولر به ۳ سیم (شامل سیم های فاز، نول و ارت) نیاز داریم.

ابتدا باید به سر سیم‌ها سوکت‌ها را متصل سازید. سپس هر سیم را به کلید مربوط به آن وصل می‌کنید. این اتصال‌ها باید بر اساس رنگ بندی انجام شده و روی کاغذی هر رنگ و اتصال مربوط به آن را یادداشت کنید. زیرا پس از آن برای سیم کشی از کلید به جعبه تقسیم داخل کولر، باید طبق همان رنگ بندی پیش بروید. به طور نمونه از سیم قرمز برای پمپ کولر استفاده کرده و همین رنگ قرمز را به ترمینال پمپ در جعبه تقسیم کولر می‌بریم.

نقشه سیم‌ها در کلید کولر آبی

از آن جایی که کلید کولر آبی به عنوان حد واسط میان جعبه فیوز ساختمان و جعبه تقسیم داخل کولر آبی، عمل کرده و به نوعی نقش محوری دارد؛ به نقشه سیم کشی در آن نگاهی می‌اندازیم.

برای درک بهتر نسبت به این موضوع، ترمینال‌های پشت کلید را در ۹ نقطه زیر، در نظر بگیرید.

۷ ۴ ۱
۸ ۵ ۲
۹ ۶ ۳

سیم نول را که از جعبه فیوز آمده با سیم نول جعبه تقسیم کولر را به یکدیگر متصل ساخته و با یک سوکت در محل ۶ قرار دهید. (این اتصال نول برای روشن کردن لامپ موجود در کلیدهای کلید کولر بوده و در صورتی که به روشن شدن لامپ نیاز نداشته و یا کلید کلا فاقد لامپ باشد؛ ضرورتی به اتصال سیم‌های نول نخواهد بود.) سپس سیم دور تند را که از جعبه تقسیم کولر آمده، با اتصال سوکت در محل شماره ۷ قرار داده و سیم دور کند را نیز در محل شماره ۹ متصل سازید. سیم پمپ کولر باید در محل ۲ قرار بگیرد. سیم فاز نیز در محل شماره ۱ متصل خواهد شد.

همین طور باید بین ترمینال‌های ۱ و ۴ و نیز ترمینال‌های ۵ و ۸ ارتباط مستقیم صورت بگیرد.

نقشه سیم کشی کولر آبی و نکاتی که باید مدنظر داشت
برای سیم کشی از کلید تا کولر به ۵ رشته سیم نیاز داریم.

گام سوم: سیم کشی از کلید به کولر آبی

با توجه به توضیحات قبلی، در کلید کولر آبی، با دو رشته کابل برق روبرو هستیم. یکی رشته سیم های ۵ تایی که به سمت جعبه تقسیم کولر می‌روند و دیگری رشته سیم‌های ۳ تایی که واسط بین کلید و جعبه فیوز ساختمان هستند. (توجه داشته باشید که در صورت نبود سیستم ارت، این رشته سیم ها به ترتیب ۴ و ۲ خواهند بود.)

برای این منظور به کابل ۴ در ۱٫۵ نیاز داریم. ۴ کابلی که در این بخش از سیم کشی به کار برده می‌شوند، مربوط به پمپ کولر، نول، دور تند موتور و دور کند آن خواهند بود. البته اگر ساختمان دارای سیستم ارت باشد، باز باید این ۴ کابل را به ۵ کابل تبدیل کرده و یک کابل را به ارت، اختصاص دهید.

با در نظر گرفتن سه کلیدی که در کلید کولر جای دارند، یک رنگ سیم را از جعبه فیوز به کلید پمپ آب (یعنی همان کلید اولی) وصل می‌کنیم.

سپس دو رنگ دیگر از سیم‌ها را به کلید دور کند و تند می‌بندیم. سیم چهارم باقی مانده که حتما باید نول باشد، نیز بدون وصل کردن باقی خواهد ماند. در حقیقت این سیم را باید به سیم نول که به داخل کولر هدایت می‌شود، متصل سازید.

نقشه سیم کشی کولر آبی و نکاتی که باید مدنظر داشت
سیم کشی کولر آبی از جعبه فیوز به کلید و از کلید به جعبه تقسیم داخل کولر، صورت می گیرد.

در صورت نبود سیستم ارت در جعبه تقسیم کولر چه کنیم؟

به طور معمول و رایج توقع داریم که ساختمان دارای سیستم ارت باشد. اما در صورتی که جعبه تقسیم کولر فاقد ترمینال برای سیم ارت باشد، مجبور می‌شوید که سیم ارت ساختمان را به صورت مستقیم به بدنه کولر متصل سازید.

نکات مهم در سیم کشی کولر آبی

در سیم کشی کولر آبی ممکن است به موارد زیر برخورد داشته باشید:

با زدن کلید دور کند، کولر با دور موتور تند شروع به کار می‌کند و بالعکس؟

در این صورت به احتمال خیلی زیاد، در بستن سیم‌های دور کند و تند اشتباه صورت گرفته است. برای رفع آن، کافی‌ست که جای سیم‌های دور تند و کند را با یکدیگر تعویض نمایید.

پمپ آب کولر، عمل نمی‌کند

در صورتی که از سلامت پمپ آب مطمئن بوده، اما با زدن کلید مربوط به آن، اتفاقی نمی‌افتد؛ باید به اتصال سیم نول شک کنید. در شرایط که سیم نول در جعبه تقسیم داخل کولر، متصل نشده باشد؛ پمپ آب فعال نخواهد شد.

سیم کشی کولر آبی و نکاتی که باید مدنظر داشت

موتور کولر عمل نمی‌کند

اما در صورتی که سیم فاز را در جعبه تقسیم کولر متصل نکرده و یا در محل نادرست قرار داده باشید، موتور کولر روشن نمی شود.

توصیه مهم در سیم کشی کولر آبی

به خاطر داشته باشید که سیم کشی کولر آبی، را نباید بر مبنای آزمون و خطا انجام دهید. به همین دلیل حتما لازم است که یک کارشناس امور برقی و یا نصاب کولر؛ برای این منظور به کار گرفته شود. اتصالات شانسی و بر پایه حدس و گمان، خسارات جبران ناپذیری به بار خواهند آورد.

اگر احساس می کنید برای این کار نیاز به مهارت تعمیرکار کولر آبی دارید، متخصصان استادکار می توانند در این زمینه به شما کمک کنند.

نصب، تعمیر و سرویس کولر آبی

نصب، تعمیر و سرویس کولر آبی

  • تعمیر کولر آبی پوشالی، پرتابل، سلولوزی و رومیزی
  • رفع نشتی کف کولر
  • تعویض پوشال، برزنت و تعویض کف کولر آبی
  • تعمیر پمپ آب، دینام و موتور کولر آبی
دریافت این خدمت از استادکار
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =